BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use rzeczownik

rzeczownik + use
Kolokacji: 202
drug use • land use • energy use • alcohol use • tobacco use • cocaine use • water use • home use • use of one's name • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 84
2. business use = biznesowe wykorzystanie business use
3. office use = wykorzystanie biurowe office use
4. use of media = wykorzystanie środków use of media
5. use of use = wykorzystanie wykorzystania use of use
6. use of lines = wykorzystanie linii use of lines
7. use of one's right = wykorzystanie z czyjś prawo use of one's right
8. state use = wykorzystanie państwowe state use
9. use of one's position = wykorzystanie z czyjś pozycja use of one's position
10. training use = wykorzystanie treningowe training use
11. use of the chair = wykorzystanie krzesła use of the chair
(4) alcohol, steroids, ink
Kolokacji: 3
(9) hand, troop, police
Kolokacji: 3
(11) leg, money
Kolokacji: 2
(12) research, test
Kolokacji: 2
(16) force, violence, rollover
Kolokacji: 3
(18) road, street, highway
Kolokacji: 3
(24) body, light, form, mode
Kolokacji: 4
(29) device, government, US
Kolokacji: 3
(31) technique, method
Kolokacji: 2
(33) field, garden, battlefield
Kolokacji: 3
(34) talent, gift
Kolokacji: 2
(35) magic, eye
Kolokacji: 2
(36) classroom, school, church
Kolokacji: 3
(38) limb, finger
Kolokacji: 2
(41) production, box, bag
Kolokacji: 3
(42) ecstasy, charge
Kolokacji: 2
(43) approach, arch
Kolokacji: 2
use + rzeczownik
Kolokacji: 13
use case • use policy • use development • use doctrine • use area • ...
use + czasownik
Kolokacji: 157
use increases • use includes • use declines • use requires • use reduces • use continues • use leads • use creates • use results • ...
czasownik + use
Kolokacji: 232
make use • find use • cover all uses • know for one's use • convert to use • accept for any use • use is used • know about the use • ...
przymiotnik + use
Kolokacji: 451
widespread use • extensive use • commercial use • future use • practical use • frequent use • industrial use • effective use • ...
przyimek + use
Kolokacji: 41
for use • before use • in use • during use • of use • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.