BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use rzeczownik

rzeczownik + use
Kolokacji: 202
drug use • land use • energy use • alcohol use • tobacco use • cocaine use • water use • home use • use of one's name • ...
use + rzeczownik
Kolokacji: 13
use case • use policy • use development • use doctrine • use area • ...
use + czasownik
Kolokacji: 157
use increases • use includes • use declines • use requires • use reduces • use continues • use leads • use creates • use results • ...
czasownik + use
Kolokacji: 232
make use • find use • cover all uses • know for one's use • convert to use • accept for any use • use is used • know about the use • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
2. get use = dostać wykorzystanie get use
3. adapt for use = przystosuj do użytku adapt for use
4. return to use = wróć by użyć return to use
5. convert for use = neofita do użytku convert for use
6. come into use = wejść w użycie, wprowadzić do użytku come into use
7. turn to use = odwróć się by użyć turn to use
8. bring into use = przynieś do wykorzystania bring into use
9. receive for use = otrzymaj do użytku receive for use
10. adapt to uses = przystosuj się do wykorzystań adapt to uses
11. begin use = zacznij wykorzystanie begin use
12. follow one's use = następować czyjś wykorzystanie follow one's use
13. receive use = otrzymaj wykorzystanie receive use
14. launch for use = wystrzelenie do użytku launch for use
15. resume use = podejmij na nowo wykorzystanie resume use
16. fall out of use = wypadnij z wykorzystania fall out of use
17. adopt for use = zaadoptuj do użytku adopt for use
18. focus on the use = nacisk na wykorzystanie focus on the use
19. carry for use = nieś do użytku carry for use
20. deliver for use = dostarcz do użytku deliver for use
21. open to use = otwarty użyć open to use
22. add for use = dodaj do użytku add for use
23. get for use = dostań do użytku get for use
24. bring for use = przynieś do użytku bring for use
25. work for use = praca do użytku work for use
(12) intend, design
Kolokacji: 2
(15) govern, regulate, zoned
Kolokacji: 3
(16) reserve, store
Kolokacji: 2
(19) oppose, differ, protest
Kolokacji: 3
(24) feature, read, incorporate
Kolokacji: 3
(25) gain, test, seek, achieve, win
Kolokacji: 5
(27) facilitate, serve
Kolokacji: 2
(28) issue, publish, contact
Kolokacji: 3
(29) abandon, revert
Kolokacji: 2
(30) divert, charge, download, send
Kolokacji: 4
przymiotnik + use
Kolokacji: 451
widespread use • extensive use • commercial use • future use • practical use • frequent use • industrial use • effective use • ...
przyimek + use
Kolokacji: 41
for use • before use • in use • during use • of use • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.