ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use rzeczownik

rzeczownik + use
Kolokacji: 202
drug use • land use • energy use • alcohol use • tobacco use • cocaine use • water use • home use • use of one's name • ...
use + rzeczownik
Kolokacji: 13
use case • use policy • use development • use doctrine • use area • ...
use + czasownik
Kolokacji: 157
use increases • use includes • use declines • use requires • use reduces • use continues • use leads • use creates • use results • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. use begins = wykorzystanie zaczyna się use begins
2. use appears = wykorzystanie pojawia się use appears
3. use seems = wykorzystanie wydaje się use seems
4. use starts = wykorzystanie zaczyna się use starts
5. use depends = wykorzystanie zależy use depends
6. use ends = wykorzystanie kończy use ends
7. use tends = wykorzystanie skłania się use tends
8. use ceases = zaprzestanie wykorzystania use ceases
9. use introduces = wykorzystanie sprowadza use introduces
10. use accounts = wykorzystanie konta use accounts
11. use looking = użyj patrzenia use looking
12. use commences = wykorzystanie rozpoczyna use commences
(16) violate, follow, comply
Kolokacji: 3
(18) reflect, solve, think
Kolokacji: 3
(21) find, reach, peak, soar
Kolokacji: 4
(22) drop, remove, stem
Kolokacji: 3
(23) threaten, endanger
Kolokacji: 2
(24) damage, harm
Kolokacji: 2
czasownik + use
Kolokacji: 232
make use • find use • cover all uses • know for one's use • convert to use • accept for any use • use is used • know about the use • ...
przymiotnik + use
Kolokacji: 451
widespread use • extensive use • commercial use • future use • practical use • frequent use • industrial use • effective use • ...
przyimek + use
Kolokacji: 41
for use • before use • in use • during use • of use • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.