"use trying" — Słownik kolokacji angielskich

use trying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj próbowania
  1. use rzeczownik + try czasownik
    Silna kolokacja

    Right now, she knew, there was no use trying to talk to him.

    Podobne kolokacje: