"Innovative use" — Słownik kolokacji angielskich

Innovative use kolokacja
Popularniejsza odmiana: innovative use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nowatorskie wykorzystanie
  1. innovative przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But on the whole there was little innovative use of military equipment in the war.

powered by  eTutor logo