"use of light" — Słownik kolokacji angielskich

use of light kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie światła
  1. light rzeczownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is notable for its extensive use of natural light.

    Podobne kolokacje: