"road use" — Słownik kolokacji angielskich

road use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie drogowe
  1. road rzeczownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The vehicle must meet all technical requirements to be legal for road use in the country of registration.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo