"use of one's body" — Słownik kolokacji angielskich

use of one's body kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie z czyjś ciało
  1. body rzeczownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    To what extent is it a woman's human right to make contracts regarding the use of her body?

    Podobne kolokacje: