"use of data" — Słownik kolokacji angielskich

use of data kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie danych
  1. data rzeczownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A growing evidence base on use of open data by public services.

    Podobne kolokacje: