"use of one's data" — Słownik kolokacji angielskich

use of one's data kolokacja
Popularniejsza odmiana: use of data
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie z czyjś dane
  1. data rzeczownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A growing evidence base on use of open data by public services.

    Podobne kolokacje: