"use of information" — Słownik kolokacji angielskich

use of information kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystywanie informacji
  1. information rzeczownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Increasingly, success will depend on how to make use of the knowledge and information that has emerged.

    Podobne kolokacje: