PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(2) cover, discuss
Kolokacji: 2
(7) compete, win
Kolokacji: 2
(8) participate, dominate, work
Kolokacji: 3
(10) use, excel, practice, practise
Kolokacji: 6
(11) refer, appeal
Kolokacji: 2
(12) broadcast, retire
Kolokacji: 2
(13) base, focus
Kolokacji: 2
(14) oversee, coach
Kolokacji: 2
(15) award, brand
Kolokacji: 2
1. award to sport = nagroda do sportu award to sport
2. sport branded = sport napiętnował sport branded
  • On December 17, 2012 KRMD changed their format to sports, branded as "Sports Talk 100.7".
  • On January 2, 2012, WMTI changed their format to sports, branded as "The Ticket".
  • In October 2011 KFXD changed their format to sports, branded as "630 The Fan".
  • On May 31, 2012 KWKH changed their format to sports, branded as "The Tiger".
  • On April 5, 2012 WZIM changed their format from classic hits to sports, branded as "The Ticket".
  • On August 30, 2011, WNCB changed their format to sports, branded as "97.3 The Zone".
  • On May 1, 2008 WDXO changed their format from oldies to sports, branded as "The Ticket".
  • On May 22, 2013 KCCY changed their format back to sports, branded as "Fox Sports 1350".
  • On April 10, 2012 WBCK changed their format to sports, branded as "The Score".
  • On August 16, 2010 WNMQ changed their format to sports, branded as "The Team".
(16) switch, sell
Kolokacji: 2
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.