PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"sports rivalry" — Słownik kolokacji angielskich

sports rivalry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty rywalizacja
  1. sport rzeczownik + rivalry rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The three also share perhaps the greatest amount of inter-school sports rivalry.

    Podobne kolokacje: