PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"cold-weather sport" — Słownik kolokacji angielskich

cold-weather sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport zimny-pogodowy
  1. cold-weather przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Naturally, those who work outside in the cold or engage in cold-weather sports may be vulnerable if they aren't adequately prepared.

    Podobne kolokacje:

podobne do "cold-weather sport" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cold-weather sport" po angielsku

czasownik