PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"sports competition" — Słownik kolokacji angielskich

sports competition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty konkurencja
  1. sport rzeczownik + competition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This school started its sports competitions for the year 2009.