PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"award to sport" — Słownik kolokacji angielskich

award to sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda do sportu
  1. award czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has been awarded an OBE for his contributions to sport.

    Podobne kolokacje: