"athletic sport" — Słownik kolokacji angielskich

athletic sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekkoatletyczny sport
  1. athletic przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    According to the Olympiad program, contests in a variety of athletic sports were included.