"live sport" — Słownik kolokacji angielskich

live sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żywy sport
  1. live przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So where does that leave people who want to watch live sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo