"racket sport" — Słownik kolokacji angielskich

racket sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport rakiety
  1. racket rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I also play squash, in order to get some variety in my regime and to try my hand at a different racket sport.

    Podobne kolokacje: