"cue sport" — Słownik kolokacji angielskich

cue sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wskazówki
  1. cue rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Moreover, cue sports did not meet the official definition of a sport.

    Podobne kolokacje: