"active sport" — Słownik kolokacji angielskich

active sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktywny sport
  1. active przymiotnik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Do you play an active sport at least once a week?