eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"active" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

active przymiotnik

active + rzeczownik
Kolokacji: 396
active member • active role • active duty • active participant • active ingredient • active participation • active player • active volcano • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
2. active role = aktywna rola active role
5. active ingredient = substancja aktywna, składnik aktywny, substancja czynna (np. w leku) active ingredient
9. active roster = czynny harmonogram dyżurów active roster
10. active supporter = aktywny zwolennik active supporter
11. active involvement = aktywne uczestnictwo active involvement
13. active part = aktywna rola active part
14. active interest = czynny interes active interest
15. active support = aktywne poparcie active support
16. active life = aktywne życie active life
17. active career = aktywna kariera active career
18. active site = czynna część cząsteczki enzymu active site
19. active area = obszar aktywny active area
20. active group = czynna grupa active group
21. active community = czynna społeczność active community
22. active unit = oddział służby czynnej active unit
23. active painter = aktywny malarz active painter
24. active politics = aktywna polityka active politics
25. active force = czynna siła active force
26. active program = program aktywny active program
27. active trading = ożywienie na giełdzie active trading
28. active use = czynne wykorzystanie active use
29. active form = czynna forma active form
30. active people = czynni ludzie active people
31. active organization = aktywna organizacja active organization
32. active user = aktywny użytkownik active user
34. active man = aktywny człowiek active man
35. active agent = aktywny środek active agent
36. active lifestyle = czynny styl życia active lifestyle
37. active development = czynny rozwój active development
38. active stock = akcja aktywna, akcje aktywne active stock
39. active system = system aktywny active system
40. active list = kadra oficerska active list
41. active woman = aktywna kobieta active woman
42. active parish church = czynny kościół parafialny active parish church
43. active leader = aktywny przywódca active leader
44. active management = aktywne zarządzanie active management
45. active period = czynny okres active period
46. active coach = aktywny trener active coach
47. active partner = wspólnik rzeczywisty active partner
48. active research = aktywne badanie, aktywne poszukiwanie active research
49. active issue = czynna kwestia active issue
50. active band = czynny zespół active band
52. active operation = czynna operacja active operation
53. active region = czynny region active region
54. active mind = żywy umysł active mind
55. active year = czynny rok active year
56. active worker = aktywny robotnik active worker
57. active chapter = czynny rozdział active chapter
58. active citizen = aktywny obywatel (działający na rzecz zapobiegania przestępczości) active citizen
59. active compound = czynny związek chemiczny active compound
60. active presence = czynna obecność active presence
61. active policy = aktywna polityka active policy
62. active volunteer = aktywny ochotnik active volunteer
63. active imagination = żywa wyobraźnia active imagination
64. active practice = aktywna praktyka active practice
65. active investigation = aktywne śledztwo active investigation
66. active personnel = czynny personel active personnel
67. active metabolite = czynny produkt przemiany materii active metabolite
68. active competition = ostra konkurencja active competition
69. active officer = aktywny urzędnik active officer
70. active movement = ruch czynny active movement
71. active state = stan aktywny active state
72. active infection = czynne zakażenie active infection
74. active pursuit = czynna pościg active pursuit
75. active nucleus = czynne jądro active nucleus
76. active party = aktywna strona active party
77. active club = czynny klub active club
78. active campaign = aktywna kampania active campaign
79. active process = czynny proces active process
80. active engagement = czynne zaangażowanie active engagement
81. active work = aktywna praca active work
82. active status = czynny status active status
83. active season = czynna pora roku active season
84. active center = czynne centrum active center
85. active population = ludność czynna zawodowo active population
86. active effort = czynny wysiłek active effort
87. Active Directory = Active Directory Active Directory
88. active opposition = czynny sprzeciw active opposition
89. active contributor = aktywny ofiarodawca active contributor
czasownik + active
Kolokacji: 6
become active • remain active • keep active • stay active • go active • ...
przysłówek + active
Kolokacji: 63
most active • politically active • sexually active • highly active • physically active • particularly active • longer active • active mainly • ...
active + przyimek
Kolokacji: 28
active throughout • active during • active in • active since • active until • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.