Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"active" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

active przymiotnik

active + rzeczownik
Kolokacji: 396
active member • active role • active duty • active participant • active ingredient • active participation • active player • active volcano • ...
czasownik + active
Kolokacji: 6
become active • remain active • keep active • stay active • go active • ...
przysłówek + active
Kolokacji: 63
most active • politically active • sexually active • highly active • physically active • particularly active • longer active • active mainly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
3. sexually active = seksualnie czynny sexually active
4. highly active = bardzo czynny highly active
5. physically active = fizycznie czynny physically active
6. particularly active = szczególnie czynny particularly active
7. longer active = dłuższy czynny longer active
8. active mainly = czynny głównie active mainly
9. extremely active = niezwykle czynny extremely active
10. increasingly active = coraz bardziej czynny increasingly active
11. biologically active = biologicznie czynny biologically active
12. especially active = szczególnie czynny especially active
13. economically active = gospodarczo czynny economically active
14. seismically active = sejsmicznie czynny seismically active
15. primarily active = głównie czynny primarily active
16. fairly active = dość czynny fairly active
active + przyimek
Kolokacji: 28
active throughout • active during • active in • active since • active until • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.