"sport competition" — Słownik kolokacji angielskich

sport competition kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports competition
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkurencja sportu
  1. sport rzeczownik + competition rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This school started its sports competitions for the year 2009.

powered by  eTutor logo