PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"physical sport" — Słownik kolokacji angielskich

physical sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fizyczny sport
  1. physical przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As in all physical sports, knowing one's limitations is key.