PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"strenuous sport" — Słownik kolokacji angielskich

strenuous sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żmudny sport
  1. strenuous przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He added: "Golf is not a strenuous sport.

    Podobne kolokacje: