eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(2) cover, discuss
Kolokacji: 2
(7) compete, win
Kolokacji: 2
(8) participate, dominate, work
Kolokacji: 3
(10) use, excel, practice, practise
Kolokacji: 6
(11) refer, appeal
Kolokacji: 2
(12) broadcast, retire
Kolokacji: 2
(13) base, focus
Kolokacji: 2
(14) oversee, coach
Kolokacji: 2
(15) award, brand
Kolokacji: 2
1. award to sport = nagroda do sportu award to sport
  • He has been awarded an OBE for his contributions to sport.
  • He was awarded the MBE in 1982 for his services to sport and journalism.
  • In 1982 Jamaica awarded him the Order of Distinction for his contribution to sport.
  • Pearson was awarded the Order of Australia medal for contribution to sport for this effort.
  • He was awarded the MBE for services to sport in 1992.
  • In his final year at school, he was awarded the PE department's prize for services to sport.
  • George has also been awarded an MBE for her contributions to sport.
  • Bristow was awarded the MBE for his services to sport in 1989.
  • He was awarded the Medal of the Order of Australia in 2000 for his services to sport.
  • Andrew was awarded the Australian Sports Medal for this service to sport.
2. sport branded = sport napiętnował sport branded
(16) switch, sell
Kolokacji: 2
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.