"pro sport" — Słownik kolokacji angielskich

pro sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za sporcie
  1. pro przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But we will approach the point where it is part of the debate in pro sports.