"pro career" — Słownik kolokacji angielskich

pro career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za karierze
  1. pro przymiotnik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    New Jersey was where he began his pro career in 1977.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo