"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
1. Shadow drops = Cień przycicha Shadow drops
  • The Shadow could have dropped him with a single shot.
  • The Shadow dropped the telephone, turned to the front door.
  • The Shadow had dropped from view, his own plan useless.
  • The Shadow dropped to one knee as his arms came straight.
  • The Shadow dropped it after you sent the message along the chain.
  • Someone walked in front of the house; a shadow dropped across the window, vanished.
  • The Shadow had dropped low as machine guns opened toward him.
  • The Shadow had dropped away from his window after those quick opening shots.
  • The Shadow had not dropped with the falling of the trap.
  • The Shadow had dropped that investigation, thinking it an unnecessary one.
2. Shadow laughs = Cień śmieje się Shadow laughs
3. Shadow hopes = Cień ma nadzieję Shadow hopes
4. Shadow misses = Cienia brakuje Shadow misses
5. Shadow plans = Plany cienia Shadow plans
6. Shadow cuts = Cięcia cienia Shadow cuts
7. Shadow ignores = Cień ignoruje Shadow ignores
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.