"Shadow misses" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow misses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cienia brakuje
  1. shadow rzeczownik + miss czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow had missed their meeting by cutting across the lawn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo