"Shadow ignores" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow ignores kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień ignoruje
  1. shadow rzeczownik + ignore czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow ignored letters that were in the drawer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo