"ragged shadow" — Słownik kolokacji angielskich

ragged shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postrzępiony cień
  1. ragged przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Something flared outside the pod, casting ragged, streaming shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo