"jagged shadow" — Słownik kolokacji angielskich

jagged shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszarpany cień
  1. jagged przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Soon the descent would resume, sending him spinning toward a landscape of jagged shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo