"Shadow plans" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow plans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plany cienia
  1. shadow rzeczownik + plan czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow, therefore, was planning his own efforts along the channel of investigation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo