Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. place setting = zastawa stołowa dla jednej osoby place setting
2. school setting = położenie szkoły school setting
3. table setting = coperto (opłata doliczana do rachunku w restauracjach we Włoszech) table setting
4. default setting = ustawienia domyślne default setting
5. hospital setting = warunki szpitalne hospital setting
6. classroom setting = ustawienie klasy classroom setting
7. group setting = ustawienie grupowe group setting
8. laboratory setting = ustawienie laboratoryjne laboratory setting
9. fantasy setting = ustawienie fantazjie fantasy setting
10. campaign setting = ustawienie kampanii campaign setting
11. goal setting = ustalanie celów goal setting
12. privacy setting = ustawienie prywatności privacy setting
13. browser setting = ustawienie przeglądarki browser setting
14. community setting = ustalenie społeczne community setting
15. care setting = ustawienie opieki care setting
16. setting of texts = umieszczając z tekstów setting of texts
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.