"classroom setting" — Słownik kolokacji angielskich

classroom setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie klasy
  1. classroom rzeczownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Those in a classroom setting can use the computers anytime.