PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"group setting" — Słownik kolokacji angielskich

group setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie grupowe
  1. group rzeczownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Feel too ashamed to share problems in a group setting.