"laboratory setting" — Słownik kolokacji angielskich

laboratory setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie laboratoryjne
  1. laboratory rzeczownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Even in laboratory settings, there is no evidence they can do it," he said.