"Privacy setting" — Słownik kolokacji angielskich

Privacy setting kolokacja
Popularniejsza odmiana: privacy setting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ustawienie prywatności
  1. privacy rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Learn about privacy settings and keep your personal details safe.

    Podobne kolokacje: