"privacy setting" — Słownik kolokacji angielskich

privacy setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie prywatności
  1. privacy rzeczownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Learn about privacy settings and keep your personal details safe.

    Podobne kolokacje: