"text setting" — Słownik kolokacji angielskich

text setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie tekstu
  1. text rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was an operatic, at times almost cinematic heft to the orchestra that magnified the text setting's intensity.

    Podobne kolokacje: