"setting of texts" — Słownik kolokacji angielskich

setting of texts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczając z tekstów
  1. text rzeczownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Nine composers' settings of texts from the 18th-century folk collection.

    Podobne kolokacje: