"campaign setting" — Słownik kolokacji angielskich

campaign setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie kampanii
  1. campaign rzeczownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was investigating the use of those techniques in a campaign setting.