"care setting" — Słownik kolokacji angielskich

care setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie opieki
  1. care rzeczownik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was specifically developed for the use in the primary care setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo