"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
(12) single, return
Kolokacji: 2
(14) hand, arm, wrist, man, ball
Kolokacji: 5
(15) grip, hold, file, grasp
Kolokacji: 4
3. release pictures = obrazy zwalniające release pictures
4. release direct-to-video = zwolnienie direct-to-video release direct-to-video
  • The film was released direct-to-video on March 18, 1997.
  • The film will be released direct-to-video in early 2015.
  • The last two films in the series were released direct-to-video.
  • Despite its title, the film does not follow the first part, and was released direct-to-video on October 17, 2006.
  • The film was released direct-to-video on January 13, 2009.
  • A variety of full length animated films based on the series have been released direct-to-video.
  • The film was originally released direct-to-video on August 4, 1998.
  • The film was released direct-to-video on May 26, 2009.
  • K-911 is a motion picture comedy which was released direct-to-video in 1999.
  • The film was released direct-to-video on September 13, 2005.
5. release software = oprogramowanie zwalniające release software
6. release documentation = dokumentacja zwalniająca release documentation
7. release a download = zwolnij pobieranie danych release a download
8. release drivers = kierowcy zwalniający release drivers
(19) title, version, adaptation
Kolokacji: 3
(24) set, band, range
Kolokacji: 3
(25) song, solo
Kolokacji: 2
(26) track, excerpt
Kolokacji: 2
(27) autobiography, memoir
Kolokacji: 2
(30) oil, calcium
Kolokacji: 2
(31) thousands, hundreds
Kolokacji: 2
(32) fund, earnings, part, portion
Kolokacji: 4
(33) spore, pollen
Kolokacji: 2
(34) bomb, balloon
Kolokacji: 2
(35) vinyl, glucose
Kolokacji: 2
(36) toxin, nicotine
Kolokacji: 2
(37) trailer, cassette, brake
Kolokacji: 3
(38) sperm, gamete
Kolokacji: 2
(39) dozens, millions, score
Kolokacji: 3
(41) agent, drug, factor
Kolokacji: 3
(42) Love, spirit, control, feeling
Kolokacji: 4
(43) teaser, secret
Kolokacji: 2
(44) app, remixes
Kolokacji: 2
(45) neutron, proton
Kolokacji: 2
(48) anger, frustration
Kolokacji: 2
(49) histamine, dopamine, serotonin
Kolokacji: 3
(50) moisture, ion
Kolokacji: 2
(51) muscle, offender, fragrance
Kolokacji: 3
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.