"release direct-to-video" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie direct-to-video
  1. release czasownik + direct-to-video rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The film was released direct-to-video on March 18, 1997.

    Podobne kolokacje:

podobne do "release direct-to-video" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "release direct-to-video" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo