"released periodically" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony okresowo
  1. release czasownik + periodically przysłówek
    Luźna kolokacja

    New quest will be released periodically every 3-4 months free of charge for registered users.

powered by  eTutor logo