"release documentation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokumentacja zwalniająca
  1. release czasownik + documentation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Obama campaign responded by releasing documentation of three other instances in the past in which Clinton had repeated the same sniper fire claim.

powered by  eTutor logo