"released annually" — Słownik kolokacji angielskich

released annually kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony rocznie
  1. release czasownik + annually przysłówek
    Luźna kolokacja

    The games were released annually between 2000 and 2003, stopped selling, then continued in 2006.

powered by  eTutor logo